Opleiding

Eenmaal na inlijving bij één van de Surinamecompagnieën werden de dienstplichtige militairen naar een van de kazernes gestuurd waar zij hun basisopleiding kregen. Na de basisopleiding in een depot werden deze “vrijwilligers” onder leiding van beroeps officieren en onderofficieren in een van de opleidingskazernes geformeerd tot een organieke Surinamecompagnie en volgden gedurende een periode van 2 tot 4 maanden een voortgezette opleiding. Gedurende deze opleiding werd het personeel naast de specifieke militaire vorming, gereedgemaakt voor vertrek naar en verblijf in Suriname.

harskamp

Oefening van de 2e Suriname Compagnie ’56 op de Harskamp. (foto: Hans Terlouw)

Tandheelkundige behandeling, het ontvangen van injecties, pokkenvaccinatie, uitreiking van kleding en uitrusting voor de tropen, voorlichting betreffende Suriname e.d. namen een groot gedeelte van de beschikbare tijd in beslag.
Een Surinamecompagnie kwam steeds in 2 detachementen op, die met een tussenruimte van 2 maanden in onderstaande kazernes aankwamen en een maand na elkaar naar Suriname vertrokken.
Voor vertrek naar Suriname werd een ruim inschepingsverlof verleend.