DE TRIS

In Nederland

In de periode van 1952 t/m 1975 hebben vele Nederlandse dienstplichtige militairen, uit alle wapens en dienstvakken, zich vrijwillig opgegeven voor de uitzending van een jaar in Suriname bij de TRIS. Het avontuur dan wel de financiële voordelen waren voor hun zeer aantrekkelijk. Deze dienstplichtigen werden ingedeeld in de zogeheten ‘Surinamecompagnieën’ en kregen hun basis ‘Tropen-‘opleiding in Nederland.

Vanaf 1952 t/m juli 1964 werden de Suriname-compagnieën, ruim vijfhonderd man per jaar, ingedeeld en opgeleid bij het Regiment Van Heutsz te Oirschot. Daarna gebeurde dit bij het Derde en Eerste Depot Infanterie (1964-1966), het Infanterie Opleidings Centrum (1967-1969) en het Opleidings Centrum Algemeen (1970-1975). Na aankomst in Paramaribo werden de militairen van de TRIS registratief ingedeeld bij het Regiment infanterie Oranje Gelderland.

Even een foto nemen bij het bord van de Surinamecompagnie. (foto: Wim Berrier † – B-Cie ’66)

Kazernes in Nederland

Na inlijving bij één van de Suriname-compagnieën van de TRIS werden de dienstplichtige militairen gehuisvest in diverse kazernes. In Nederland waren dat de volgende kazernes:

Tropenopleiding in Nederland

Eenmaal na aankomst werden deze “vrijwilligers” onder leiding van beroeps officieren en onderofficieren in een van de opleidingskazernes geformeerd tot een organieke Suriname-compagnie en volgden gedurende een periode van 2 tot 4 maanden een voortgezette opleiding. Gedurende deze opleiding werd de compagnie, naast de specifieke militaire vorming, gereedgemaakt voor vertrek naar en verblijf in Suriname.

Oefening van de 2e Suriname Compagnie ’56 op de Harskamp. (foto: Hans Terlouw)

Tandheelkundige behandeling, het ontvangen van injecties, pokkenvaccinatie, uitreiking van kleding en uitrusting voor de tropen, voorlichting betreffende Suriname e.d. namen een groot gedeelte van de beschikbare tijd in beslag.
Een Suriname-compagnie kwam steeds in 2 detachementen op, die met een tussenruimte van 2 maanden in bovenstaande kazernes aankwamen en een maand na elkaar naar Suriname vertrokken.
Voor vertrek naar Suriname werd een ruim inschepingsverlof verleend.