De TRIS in Nederland

In de periode van 1952 t/m 1975 hebben vele Nederlandse dienstplichtige militairen, uit alle wapens en dienstvakken, zich vrijwillig opgegeven voor de uitzending van een jaar in Suriname bij de TRIS. Het avontuur dan wel de financiële voordelen waren voor hun zeer aantrekkelijk. Deze dienstplichtigen werden ingedeeld in de zogeheten ‘Surinamecompagnieën’ en kregen hun basis opleiding in Nederland.

Mannen van de TRIS bij het bord op Isabellakazerne

Even een foto nemen bij het bord van de Surinamecompagnie. (foto: Wim Berrier † – B-Cie ’66)

Vanaf 1952 t/m juli 1964 werden de Surinamecompagnieën, ruim vijfhonderd man per jaar, ingedeeld en opgeleid bij het Regiment Van Heutsz te Oirschot. Daarna gebeurde dit bij het Derde en Eerste Depot Infanterie (1964-1966), het Infanterie Opleidings Centrum (1967-1969) en het Opleidings Centrum Algemeen (1970-1975). Na aankomst in Paramaribo werden de militairen van de TRIS registratief ingedeeld bij het Regiment infanterie Oranje Gelderland.