DE TRIS

In Suriname

Aankomst in Suriname

Na aankomst in de klamme hitte van Paramaribo was voor de militairen het feest over en werden zij naar het Prins Bernhard Kampement (PBK) gedirigeerd. Hier kregen zij hun verdere uitrusting voor het komende verblijf van een jaar in Suriname en konden ze een paar dagen acclimatiseren.

De aankomst met de boot te Paramaribo (1962)

Bosbivak Zanderij (BBZ)

Enkele dagen na aankomst in Suriname vertrokken de detachementen van de Suriname-compagnieën naar het Bosbivak Zanderij (BBZ), ± 47 km ten zuiden van Paramaribo.

Na vier maanden opleiding vertrokken de infanteriepelotons terug naar Paramaribo, vanwaaruit ze, in een strak roulatieschema, steeds voor ongeveer een maand op de kampementen in Albina, Nickerie en Brownsweg werden gedetacheerd. Ook de pelotons van de ondersteuningscompagnie rouleerden vanaf 1963 mee in dit schema.

De nieuwelingen van de TRIS worden met “Actie Welkom” gastvrij onthaald door de oude hap.

De kampementen van de TRIS

In Suriname waren in de periode van de TRIS de volgende kampementen waar de militairen werden gehuisvest:

Overige plaatsen van de TRIS

Naast de kampementen waren er nog een paar plaatsen waar de TRIS militairen zich ophielden.