Het vaandel van de TRIS

Reeds op 11 juli 1922 werd een vaandel uitgereikt met als opschrift “Troepenmacht in Suriname”. Dit vaandel had dienst gedaan tot 3 maart 1956, toen een nieuw vaandel werd uitgereikt door (toen) HKH Prinses Beatrix. Het oude vaandel is in het bezit van het legermuseum.

vaandel1-1

Het vaandel is roomwit van kleur, met aan drie zijden omzoomd met goudkleurige franje. Op het midden is geborduurd een gekroonde W (van Wilhelmina) met daaronder halfrond in bruin geborduurd de tekst “TROEPENMACHT IN SURINAME”, omgeven door twee oranjetakken.

Vaandel-tris-1947

Wat de naamgeving betreft werd er tot de 2e wereldoorlog gesproken over: de troepen in de kolonie Suriname of landmacht in West-Indië. In de oorlog werd een Territoriaal commando ingesteld onder bevel van een Territoriaal Commandant. (o.a. de kolonels J. Meyer, A. van Oosten en als laatste de majoor Vink).

In 1947 werd een reorganisatie doorgevoerd en heetten de troepen voorlopig Landmacht in Suriname, waarvan de Lt.Kol. Boogh de eerste commandant was.

vaandelwacht

De vaandelwacht van de TRIS rukt uit met het nieuwe vaandel ter gelegenheid van een parade in Paramaribo, september 1958. (Foto – Legermuseum)

In de jaren vijftig werd de oude naam Troepenmacht in Suriname weer ingevoerd. Het vaandel van 1958 werd na het opheffen van de TRIS in 1975 ingeleverd bij de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en door hem (Lt.Gen. J. v.d. Slikke) in maart 1976 tijdens een korte plechtigheid in de Julianakazerne in Den Haag overgedragen aan de directeur van het Legermuseum.

1975-Opheffing-TRIS

Het vaandel werd binnen gedragen door een vaandeldrager in TRIS-uniform.
Deze plechtigheid werd bijgewoond door vijf oud-commandanten, t.w. als oudste kol. Boogh en verder de kolonels Beets, Boersma, Lammeree, en de laatste kol. Woerlee.

vaandel2vaandel3

Het vaandel van de Troepenmacht in Suriname is oranje van kleur, omzoomd met gouden franje. Langs de vier zijden is geborduurd een doorlopende oranjetak. Op de voorzijde op het midden is in goud geborduurd een gekroonde J (Juliana) met daaronder in goud geborduurd de tekst: “TROEPENMACHT IN SURINAME”.

(Met dank aan dhr. J. Craane voor zijn inzet voor het verkrijgen van de foto’s en de informatie van het Legermuseum)