De TRIS (Troepenmacht in Suriname)

Zoals in de inleiding al omschreven is, was de Troepenmacht in Suriname (kortweg TRIS) het Nederlandse koloniale leger in Suriname. Dit Nederlandse Koloniale leger werd op 18 augustus 1814 opgericht met twee Bataljons West-Indische Jagers en werd in 1868 verdeeld in Troepenmacht in Suriname en Troepenmacht op Curaçao. De TRIS was in Suriname aanwezig vanaf 1868 t/m de souvereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 november 1975. Hierna werd de TRIS opgeheven en hield deze traditie op te bestaan.

1e Pel B-Cie '70

1e Pel – B-Cie ’70