De Troepenmacht in Suriname (kortweg TRIS) was het Nederlandse koloniale leger in Suriname, welke daar aanwezig was vanaf 1868 t/m 1975. Bij de souvereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 november 1975 werd de TRIS opgeheven. De nieuwe Surinaamse Krijgsmacht (SKM) nam het materieel, de voorraden en de gebouwen over. Na de opheffing ging de TRIS weer deel uit maken van de Koninklijke Landmacht en werd ingedeeld bij het infanterieregiment Oranje Gelderland en hiermee hield een deel van een militaire traditie op te bestaan.

Over deze Website
Als zoon van een oud-trisser (A-Cie 1963) ben ik in de loop der jaren, mede door de verhalen van mijn vader, geïnteresseerd geraakt in dit stukje militaire geschiedenis. Al enige jaren liep ik met het idee rond om een website te maken over de TRIS en haar geschiedenis. Na jaren van verzamelen is het er in 2006 eindelijk van gekomen om de lang geplande website te realiseren. Op deze manier hoop ik een deel van onze militaire geschiedenis in ere te kunnen houden en de belevenissen van de oud-trissers levend te houden, of weer wakker te roepen.
Herinneringen uit de tijd, dat velen van de oud-trissers voor de eerste maal kennis maakten met andere landen, andere volkeren onder een vrolijke, tergende, moordende zon. Hoe was het ook weer in Suriname, in Albina, op patrouille, op wacht, bij aankomst in Paramaribo en niet te vergeten bij het vertrek naar Nederland? Na enige jaren zijn de herinneringen over Kolakreek, djogo’s, faja dansi en soela’s nog slechts vaag, of ze zijn uitgegroeid tot sterke verhalen.

TRIS Cover - Items van de TRIS

Documentatie, foto’s, e.d.
Voor de website en voor mijn collectie ben ik altijd op zoek naar fotomateriaal, documenten, brieven, tijdschriften en/of oude boeken van en over de TRIS om digitaal te kunnen publiceren op deze website of te behouden voor het nageslacht. U kunt natuurlijk ook uw persoonlijke TRIS verhaal en ervaringen hier kwijt, zodat u die kunt delen met anderen. Mocht u van het gevraagde nog het een en ander in uw bezit hebben en u heeft geen bezwaar tegen publicatie ervan op de website of opname in mijn collectie, neem dan a.u.b. even contact met me op.

Patrick van der Vegt