Onderweg naar Suriname werd ook in Trinidad gepassagierd.