Marmon-Herrington CTMS-1TB1 tank

Het CTMS-1TB1-project (CTMS staat voor Combat Tank Medium Series) werd in 1941 gestart om een lichte tank met een bemanning van drie personen te ontwikkelen. De tank was bewapend met een automatisch AAC 37mm L44 “McClean” kanon en een coaxiaal M1919 machinegeweer. In datzelfde jaar bestelde de Nederlandse overheid 194 van deze tanks voor de cavaleriepelotons van het KNIL. Geen van de bestelde tanks werden echter geleverd toen de Nederlandse troepen zich overgaven en Nederlands-Indië werd bezet door Japan (8 maart 1942).

De Amerikaanse regering vorderde 62 van de voertuigen die waren vervaardigd voor het KNIL. Begin 1943 werden er twee getest door het Amerikaanse leger, maar omdat er al betere lichte tanks zoals bv de M3 Stuart in voldoende aantallen beschikbaar waren nam het Amerikaanse leger de CTMS niet in gebruik.

Nederland ontving 26 CTMS tanks, welke werden verscheept naar Suriname en met de 28 CTLS tanks en 19 MTLS tanks opgenomen in het Bataljon Vechtwagens. Halverwege 1947 werden de tanks weer in gebruik genomen door de TRIS. In 1950 waren er nog 6 operationeel. De laatste CTMS-1TB1 in Nederlandse dienst werd in 1957 buiten dienst gesteld.

Gegevens

tekst