MS Bonaire

De MS Bonaire werd in 1926 gebouwd op de bouwwerf Reiherstieg Schiffwerft GmbH te Hamburg, Duitsland en werd opgeleverd als “Waltraut Horn”. Dit schip was een vrachtschip met passagiers accomodatie en bood plaats voor 45 passagiers.
Als Waltraut Horn heeft het schip van 1926 t/m 1936 gevaren voor Horn Lines in Hamburg in Duitsland, waarna het schip werd omgedoopt tot “President Gomez” en voor de zelfde rederij onder deze naam heeft gevaren t/m 1940. In dit jaar kreeg het schip weer een nieuwe naam, nl. “Henri Horn”.
In 1940 werd de “Henri Horn” in beslag genomen in Willemstad op de Nederlandse Antillen en in beheer gegeven bij de K.N.S.M. Op dat moment kreeg het schip de naam “Bonaire” en was tot 1946 eigendom van de Staat der Nederlanden. In 1946 kocht de K.N.S.M. het schip en voer ermee t/m 1957. In 1957 kwam de Bonaire op de uitreis te Dover in aanvaring met de pier. De opgelopen schade noodzaakte tot terugkeer naar Amsterdam. Het schip kwam niet meer in de vaart. In november van 1957 verkocht de K.N.S.M. het schip voor de sloop aan Frans Rijsdijk, Hendrik Ido Ambacht-Nederland.

Gegevens

Gebouwd: 1926
Op Suriname: 1946 t/m 1957
Gesloopt: 1957