O.P. Bivak – Beets kamp

Iedere compagnie ging tegen het eind van zijn verblijf in Suriname voor 3 weken naar het O.P. Bivak, gelegen aan de O.P. Savanne, welke later het Beets kamp werd genoemd. Hier werden onderkomens gebouwd d.m.v. puptenten.

O.P. Savanne

Op de Savanne werden gevechtsoefeningen gehouden in groeps-, pelotons- en uiteindelijk in compagniesverband, in samenwerking met de ondersteuningscompagnie.

De O.P. Savanne lag dichtbij het kampement Zanderij en werd in 1957 als gevechtsschietterrein aangelegd. De letters O.P. in de naam O.P. Savanna zijn een afkorting van OndersteuningsPeloton. Deze savanne ontleent haar naam aan het feit dat in vroegere jaren, tijdens de militaire oefeningen, van daar uit door een ondersteuningspeloton mortiervuur werd afgegeven. Tevens lag hier de schietbaan, waar de militrairen hun schietvaardigheid konden trainen.

Gegevens

Gelegen nabij Zanderij.