Prins Bernhard kampement

Een overzicht van het Prins Bernhard Kampement – PBK – in Paramaribo in de jaren 60.
(Foto: Han Jonkers ’67-’68)

Op het Prins Bernhard Kampement (PBK) te Paramaribo waren verschillende verzorgende eenheden gehuisvest, zoals een Afdeling Technische Dienst, Afdeling Intendance, Afdeling Genie, Afdeling Geneeskundige Dienst, Afdeling Transport (Wagenpark en botenbasis), Afdeling Welzijnszorg, Afdeling Verbindingsdienst, etc. Het gonsde daar dagelijks van hun activiteiten. Verder was er nog een Peloton Marechaussee en de Militaire Kapel.
Na aankomst in Suriname bleven militairen van de Surinamecompagnieën slechts enkele dagen in het PBK. Deze dagen werden besteed aan verstrekking van uitrusting en kleding en kennismaking met de diverse afdelingen van de TRIS.
Militairen van de Ondersteuningscompagnie werden wel in het PBK gehuisvest. Van hieruit werd door hen regelmatig geoefend op de uitgestrekte savanne’s in de omgeving van Zanderij.

Van het jaar dat de militairen van de tirailleurpelotons in Suriname verbleven, brachten zij slechts ± 3 maanden in Paramaribo door.

Een overzicht van het voormalige Prins Bernhard Kampement – PBK – in Paramaribo.
(Foto: Google Earth 2008)

Na de overdracht in 1975 werd het Prins Bernard Kampement omgedoopt tot Memre Boekoe Kazerne. Het Kampement is thans aardig in verval geraakt, met verveloze gebouwen. Tegenwoordig zijn er geen militairen meer in het Kampement gehuisvest.

Een overzicht van Memre Boekoe kazerne (het voormalige Prins Bernhard Kampement – PBK) met onderaan de TD loodsen – in Paramaribo.
(Foto: Google Earth 2014)

Gegevens

Gelegen in Paramaribo