Prinses Marijke kampement

Ingang Prinses Marijke Kampement.
(Foto: Pieter Nijdam – B-Cie ’64)

Begin 1959 werd door Kolonel T. Beets de opdracht gegeven om een kampement te Brownsweg op te bouwen. Onder bevel van Lt. Korn van de 3e Suriname Cie ’58 werd in 1959 een begin gemaakt met de ontbossing en het bouwen van de eeste houten onderkomens voor het kampement. In 1961 kreeg het toen afgebouwde kampement de naam Prinses Marijke kampement. De aangewezen pelotons voor deze detachering gingen vanuit Paramaribo met de 3-tonner naar Onverwacht en reisden verder met de trein naar Brownsweg. In Brownsweg (gelegen aan de spoorlijn Paramaribo-Kabel op 117 km ten zuiden van Paramaribo) verbleven de gedetacheerde pelotons ± 4 weken.

Het Prinses Marijke kampement was bekend om de pittige looppatrouilles die onder andere naar de Irene vallen en de Mazaroni top gingen. Brownsweg was ook bij de militairen bekend om mooie houtsnijwerken die zij aan het begin van hun detachering in het dorp bestelden en aan het einde van hun periode ophaalden.

Na de onafhankelijkheid van Suriname heeft dit Kampement, dat een naamsverandering onderging en vanaf toen ‘kazerne te Brownsweg’ heette, nog kort dienst gedaan als troepenverblijf.

Van 1976 t/m 1986 was er in de kazerne te Brownsweg een Genie eenheid gedetacheerd die voornamelijk zorgde voor de watervoorziening en elektriciteit van het dorp. Ook werd de kazerne in deze periode gebruikt om diverse opleidingen te verzorgen.

Om redenen van diverse aard ontmantelde het leger deze kazerne in 1987. Hierna waren alleen nog de funderingen van de gebouwen van het oude Prinses Marijke Kampement te vinden en stond alleen nog het wachthuisje overeind.

Op 30 mei 2014 werd de kazerne te Bownsweg weer in gebruik genomen en vernoemd naar Sgt1 Kenneth Blanca.

Gegevens

Gelegen te Brownsweg