In de periode van 1953 t/m 1975 zijn door militairen van de TRIS diverse uniformen gedragen. Vanaf de eerste opleiding tot aan het afzwaaien.

Beschrijvingen van de in Nederland gedragen uniformen:

In het begin van de TRIS tijd werd in Nederland nog het wollen Khaki-mélé uniform gedragen, welk patroon van de Engelsen was over genomen. Dit was destijds zowel het veldtenue als uitgangstenue. Met ingang van 15 oktober 1958 werd een aanvang gemaakt met de verstrekking van nieuwe gevechtskleding die de vervanger werd van dit uniform, waarbij echter tot 1963 het zg. 1e grijs gehandhaafd bleef als uitgangstenue voor dienstplichtigen. In 1963 ging men echter over naar een nieuw uitgangstenue, het dagelijks tenue (DT) in twee kleuren.

 Dagelijkse (Khaki-mélé) tenue 1940 t/m 1963

 Wollen ‘Battle-dress’ (Khaki-mélé veldtenue) 1953 t/m 1963

 Veldtenue (VT) twee kleuren, 1963 t/m 1975

 Dagelijkse tenue twee kleuren, 1963 t/m 1975

 Gevechtstenue (GvT), periode 1958 t/m 1975

Beschrijvingen van de in Suriname gedragen uniformen:

Gezien het feit dat het in de tropen te warm was voor het wollen Khaki-mélé uniform of het uitgangstenue (DT), droeg met daar het zogenaamde khaki-kleurige tropentenue.

 Dagelijks tenue tropen 1950 t/m 1968

 Dagelijks tenue tropen (twee-kleurig) 1968 t/m 1975

 Witte ceremoniële tropentenue “Toetoep” 1950 t/m 1975

 Avondtenue tropen 1950 t/m 1975