Ook het Surinaams Nationaal Leger (SNL) heeft zijn eigen elite Commando eenheid, net als wij die in Nederland hebben.

soldier_military_combat_field_dress_uniforms_Suriname_Surinamese_Army_013

Korps Speciale Troepen

De naam Korps Speciale Troepen (KST) is afgeleid van de Nederlandse KST ten tijde van de Nederlandse Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië. Het Surinaamse KST valt onder de bevelhebber van het Nationaal Leger (Brigade Generaal Ronni Benschop).

Binnen deze troepen opereren commando’s die zware militaire trainingen met de hoogste graad van gevechtsvaardigheden hebben ontvangen. Slechts militairen die zowel fysiek als mentaal sterk zijn, komen door de selectie en training. De commando-eenheid wordt ingezet bij acties in het kader van crisisbeheersingsoperaties.
Deze eenheid is te allen tijde, onder de meest extreme omstandigheden en met alle mogelijke middelen inzetbaar.

soldier_military_combat_field_dress_uniforms_Suriname_Surinamese_Army_015

Het KST wordt ook ingezet voor ondersteuning van andere diensten, met name van de diverse veiligheids- en reddingsdiensten. Onder andere: het A- team, het Regionale Bijstand Team (RBT), de Brandweer en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De acties worden uitgevoerd in opdracht van de opperbevelhebber van het Nationaal Leger, de minister van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger.

Commando zijn, het doel waarnaar wij streven

Een zinsnede uit het Nederlandse commando lied dat tijdens de afsluiting van de Elementaire Commando Opleiding (ECO) word gezongen, werd op maandag 29 februari 2016 ook in de recreatiezaal op het terrein van de Memre Boekoe Kazerne gezongen.

Na een indoctrinatieperiode van drie maanden, startte de ECO 2015-01 op 5 oktober 2015. Dit traject begon met 83 cursisten waaronder 3 officieren. Dit is bijzonder omdat het voor het eerst in de commando geschiedenis is voorgekomen dat 3 officieren hieraan hebben deelgenomen. Van de 83 cursisten hebben 37 de eindstreep behaald. Na gebed van de legerpredikant, majoor Dr. S.M. Stewart, begon de ECO afsluitingsceremonie.

eco-80x80

De commandant ECO, majoor E. Cairo, die samen met het instructieteam de opleiding heeft voorbereid, is trots op deze groep. Hij adviseerde de geslaagden om zich voorbeeldig te blijven gedragen. Hij verwees naar de zinsnede uit het strijdlied: “Commando zijn het doel waarnaar wij streven”, maar bovenal de commando belofte “verdraagzaamheid, eerlijk en voorbeeldig te zijn”. Hij sprak zijn speciale dank uit aan de minister van Defensie, de brigade generaal b.d. Ronni Benschop, die deze opleiding 8 jaar na de laatste ECO in 2008 mogelijk maakte. De minister gaf in zijn speech aan blij te zijn met de nieuwe aanwinst. Hij benadrukte dat dit nieuw team speciaal zal worden ondergebracht bij de KST. Nadat de cursisten hun strijdlied ten gehore hadden gebracht, kregen zij hun diploma’s uitgereikt. Ook de felbegeerde groene baretten mochten zij in ontvangst nemen.

De training

Het is een zeer zware opleiding, zegt de commandant ECO. Hier is de basis van de militaire vaardigheden verder aangescherpt. Franse instructeurs zijn aan deze opleiding toegevoegd. Het onderdeel Combat Life Saving is verzorgd door leden van de 9e RIMA uit het Franse Leger. Verder zijn trainingen in Jungle Combat en Rifle Precision Shooting verzorgd door het Franse vreemdelingen legioen. De trainingen waren gebaseerd op de nabootsing van het opereren achter vijandelijke linies, opereren in verstedelijkt gebied, sabotage, infiltratie, exfiltratie, hinderlagen, landnavigatie, overvallingen, rivieropereaties en nog veel meer. Aan het einde van de opleiding moesten de cursisten een vuurdoop ondergaan. De bedoeling van de vuurdoop is om cursisten te laten wennen aan geluiden, gewaarwording en psychologische druk van gericht vijandelijk vuur.

KST en Nederland

Het KST traint ook de lichte infanterie van de Nederlandse krijgsmacht (Korps Commandotroepen, Korps Mariniers en 11 Air Manoeuvre Brigade – Lucht Mobiel) vanaf de Ayoko-kazerne nabij Paramaribo.

rode-baretten-tijdens-een-eerdere-jungletraining-in-suriname_Noventas-by-MinDef