Binnenkort verschijnt een nieuwe uitgave in de serie boeken over de TRIS:

Tr_Boeken-serie

Dit boek, een tweeluik, is een uniek document. Het eerste deel, het authentieke dagboek van Jan de Jong (A-cie ’65) gaat over die collega’s die, na thuiskomst, als TRIS-sers , hun verhalen konden vertellen en doorgeven. Het andere deel gaat over die 45 Nederlandse en Surinaamse kameraden hen die niet terugkeerden en die we nu ‘in woord en monument’ gedenken.

Met deze uitgave wordt opnieuw geschiedenis geschreven; een document van herkenbaarheid. Het  verhaalt van dag tot dag ‘hoe het destijds ging’ en ‘hoe het was’: waar we reisden, aten, sliepen. Hoe onze dagen gevuld waren met dienstzaken, oefeningen, wacht, parades, poetsen en corveeën. Maar er is ook veel ruimte voor onze vrije tijd, hoe we gingen stappen of vrienden maakten in dat prachtige land..

Wat aan dit boek een extra lading meegeeft is dat in het “militaire decor “ van alledag ook de persoonlijke en dus subjectieve beleving van de dienst er een wordt van waardering en kritiek, van  teleurstellingen en triomfen maar vooral van kameraadschap.

De prijs van dit boek bedraagt € 19,90 excl. verzendkosten.

Bron: Triskontakten