Overgenomen van de website van het Surinaamse regering:

brownsweg_620x220

04-06-2014

In 1868 ontstond de TRIS uit het 27ste bataljon van de West-Indische Jagers en er werden in Suriname diverse kazernes opgezet.

Kolonel Beets gaf begin 1959 de opdracht om een kampement aan de Brownsweg te bouwen. Onder bevel van Lt. Korn van de 3e Suriname cie. werd in 1959 een begin gemaakt met de ontbossing en het bouwen van de eerste houten onderkomens voor het kampement Brownsweg. In 1961 kreeg het toen afgebouwde kampement de naam Prinses Marijke kampement. De aangewezen pelotons voor deze detachering gingen vanuit Paramaribo met de tonner naar Onverwacht en reisden verder met de trein naar Brownsweg.

Het kampement Brownsweg was bekend om de pittige looppatrouilles die gingen naar onder andere de Irene vallen, Mazaroni top en km 106. Brownsweg was ook bij de militairen bekend om mooie houtsnijwerken die zij aan het begin van hun detachering in het dorp bestelden en aan het einde van hun periode ophaalden.

Na de onafhankelijkheid van Suriname heeft dit Kampement dat een naamsverandering onderging en vanaf toen heette ‘kazerne te Brownsweg’, nog kort dienst gedaan als troepenverblijf.

Van 1976 – 1986 was er in de kazerne te Brownsweg een Genie eenheid gedetacheerd die voornamelijk zorgde voor de watervoorziening en elektriciteit van het dorp. Ook werd de kazerne in deze periode gebruikt om diverse opleidingen te verzorgen.

Om redenen van diverse aard ontmantelde het leger deze kazerne in 1987.

Op 30 mei 2014 werd op de tijdslijn van de kazerne te Bownsweg bijgeschreven, de weder ingebruikname en vernoeming ervan naar Sgt1 Kenneth Blanca.

Samensteller: Kolonel drs. J. Hew A Kee